Diagnostyka i leczenie

 • zaburzenia nastroju - depresja, choroba afektywna dwubiegunowa
 • zaburzenia lękowe - lęk napadowy, lęk uogólniony, fobie
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne (nerwica natręctw)
 • reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczą (tzw. nerwica serca, nerwica żołądka, hipochondria, uporczywe bóle psychogenne itp)
 • schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 • uzależnienia
 • zaburzenia odżywiania